Informació Lliurament

Totes les entregues s'efectuaran contra reemborsament o la confirmació de la transferència.

El client té 3 dies naturals per a notificar qualsevol anomalia en la comanda, passat aquest temps es considera que el producte s'ha lliurat correctament, amb el contingut sol·licitat i en bon estat.